Med vår Wirtgen 210 FI utfører vi fresing av asfalt med 2 meters bredde og fra 1 cm til 30 cm dybde.

Vi har også en 60 cm asfaltfres montert på Bobcat brukt til leggekant, trappinger og buttskjøt i asfalt. Og en Bobcat med kostemaskin for kosting av fresemasser.

For spørsmål
Tore Pedersen tlf 908 52 647
Epost toreped@gmail.com