Pedersen Brøyting as tar både små og store oppdrag innen asfaltering og planering. Vi har avtale med faste gravere slik at det er muligheter for utføring av masseutskifning.

Vi tar også på oss samkjøring av totalpakker med graving, planering, og asfaltering, evenuelt asfaltfresing etter behov.

For innendørs parkeringsanlegg har vi to mini hjullastere med skuffel , mini asfaltutlegger og nødvendig verneutstyr i.h.t HMS for asfaltarbeid i lukket rom.

For spørsmål og befaring
Ring Egil 908 70 818 eller Fredrik 404 95472 Mail pedersenbroyting@gmail.com